Mr. Sandra Harbaš

Sudski tumač i diplomirani prevodilac za bosanski i njemački jezik

Vaš tumač za njemački i bosanski

tumač za njemački i bosanski

Kao akademski obrazovan tumač za bosanski i njemački jezik osiguravam nesmetanu komunikaciju na svim područjima privatnog i poslovnog života. Budući da vladam svim tehnikama tumačenja, u stanju sam da usmeno prevodim u manjem opsegu (npr. konsekutivno), a i na konferencijama (simultano).

Pored mog obrazovanja na ovom polju, imam više od 15 godina iskustva u širokom spektru tema – uključujući pravo, finansije i ekonomiju. Ukoliko Vam je potreban tumač kod državnih organa, na sudu, u bolnici, prilikom privatnih sastanaka, termina kod notara ili na konferencijama, od mene ćete dobiti pravo rješenje.

Sve usluge vezane za tumačenje nudim na području grada Beča i širom Austrije. Prihvatam naloge od privatnih i poslovnih klijenata, te od državnih organa.

Osim toga, zahvaljujući svom dugogodišnjem radu na tržištu usmenog prevođenja, uspjela sam izgraditi pouzdanu mrežu tumača za druge jezičke parove.

Kontaktirajte me! Mogu Vas profesionalno savjetovati i pratiti u svemu kad je u pitanju jezik.

Za poslovne klijente

Enterprise

Globalizacija vodi do sve češćih susreta ljudi iz različitih zemalja u cilju zajedničke saradnje, trgovine ili razmjene iskustava. Nismo uvijek u mogućnosti da komuniciramo jedni s drugima na engleskom jeziku. Osim toga, razgovor na maternjem jeziku često je efektivniji. A uz to će Vaši gosti angažovanje tumača smatrati kao znak izuzetne ljubaznosti.

Tumači veoma često prevode na sajmovima, konferencijama, obilascima fabrika i obilascima sa vodičem, ali su i pregovori s inostranim preduzećima važan razlog za angažovanje profesionalnog tumača.

Kao sudski zakleti tumač Vašoj firmi stojim na usluzi na terminima s advokatima, notarima i na sudu.

Kratak pregled mojih dosadašnjih oblasti rada za poslovne klijente:

 • Konferencije
 • Sajmovi
 • Poslovni sastanci
 • Predavanja
 • Zasjedanja
 • Video konferencije
 • Obilasci preduzeća
 • Obilasci fabrika
 • Sudske rasprave
 • Advokati
 • Notari

Za privatne osobe

I privatnim osobama su često potrebni tumači za razne prilike. Pri tome se obično radi o odlascima u državne ustanove ili razgovorima s advokatima i notarima kao i ljekarima i medicinskom osoblju u bolnici.

Kao sudski tumač, pored obavljanja dužnosti za sudove i državne organe, nudim usluge tumačenja i privatnim osobama, primjera radi prilikom sklapanja braka ili sačinjavanja notarskih akata i kao takva podliježem obavezi čuvanja profesionalne tajne, isto kao ljekari i advokati. Prema tome, možete biti sigurni da će Vaš nalog biti odrađen diskretno i profesionalno.

Tumacenje privatnog

Vaše prednosti

Vrhunska kvaliteta

Dugogodišnje iskustvo

Usmeno prevođenje zahtijeva maksimalnu koncentraciju i otpornost na stres. Neophodni su apsolutni profesionalci s iskustvom kako bi projekat prošao bez poteškoća. Radim više od 15 godina kao tumač i prevodilac i znam šta je potrebno za perfektnu komunikaciju.

Koštati

Potpuna kontrola troškova

Nakon što razmotrimo Vaše potrebe i želje, napraviću Vam ponudu po mjeri. Tako će Vam biti jasno koje usluge pružam i unaprijed ćete znati koji troškovi Vas očekuju.

Tačnost i pouzdanost

Tumačenje je vezano za fiksne termine. Stoga je od najveće važnosti da se tumač kojeg ste angažovali pojavi na vrijeme i dobro pripremljen na dogovoreni termin. Na mene se uvijek možete osloniti, jer tačnost i talenat za organizaciju spadaju u moje jače strane. Većinom čak prije klijenata dođem na dogovoreno mjesto.

Vrhunska usluga

Vrhunska usluga

Svaki klijent je jedinstven i ima sopstvene želje i ideje koje rado uvažavam. Fleksibilnost, pouzdanost i apsolutna diskrecija za mene se podrazumijevaju.

Šta moji klijenti kažu o meni

Koliko koštaju moje usluge tumačenja?

Troškovi prijevoda

Usluge tumačenja se obračunavaju i plaćaju po vremenu. Pri tome se polazi od cjelodnevnog angažmana (maksimalno 8 sati), poludnevnog angažmana (4 sata) ili kratkog angažmana (maksimalno 1 sat). Uz to dolaze još troškovi putovanja, obroka i po potrebi noćenja, prije svega kad se radi o većim događajima izvan Beča.

Troškovi koji nastaju variraju u ovisnosti od opsega, vrste tumačenja i tematskog područja. Kontaktirajte me! Rado ću Vam napraviti detaljnu ponudu.

Vrste i tehnike usmenog prevođenja

Usmeno prevođenje često se brka s pisanim prevođenjem. Pisani prijevod je pisani prijenos teksta s izvornog na ciljni jezik, dok je usmeno prevođenje usmeni prijenos govornog teksta s izvornog na ciljni jezik.

U različite tehnike usmenog prevođenja spada simultano prevođenje, konsekutivno prevođenje i prevođenje na pregovorima.

Prilikom angažovanja zajedno s klijentom se odlučuje koja će se tehnika primijeniti. To najprije ovisi o vrsti događaja i broju slušalaca. Ponekad dolaze u obzir više tehnika. Međutim, najvažniji cilj je uvijek da se komunikacija između sagovornika koji ne govore isti jezik oblikuje na taj način kao da jedni s drugim razgovaraju bez tuđe pomoći. Ukoliko to uspije, svrha usmenog prevođenja je ispunjena.


Simultano tumačenje

Simultano prevođenje

Kod simultanog prevođenja prevodilac prenosi tekst govornika skoro istovremeno na ciljni jezik. S obzirom da ova vrsta usmenog prevođenja zahtijeva maksimalnu koncentraciju i pažnju, te je povezana s visokim zahtjevima, po pravilu u jednoj izolovanoj kabini sjede po dva prevodioca po jezičkom paru i redovno se mijenjaju.

Simultano prevođenje se izvodi osobito na događajima s većim brojem učesnika, kao na primjer:

 • Konferencije
 • Pozdravni govori
 • Predavanja
 • Zabavni događaji
 • Govori
 • Diskusije

Ako se događaj emituje u medijima, mora se obratiti pažnja na to da muškog govornika prevodi muškarac, a žensku govornicu žena.

U pogledu tehničkih pomagala simultano prevođenje je prilično zahtjevno. Prilikom televizijskih prijenosa ili na sajmovima, primjera radi, potrebna je veoma kvalitetna oprema (tehnika za prevođenje) kako bi se realizovalo simultano prevođenje.


Uzastopno tumačenje

Konsekutivno prevođenje

Kod konsekutivnog prevođenja govorni tekst se prenosi naknadno. Za vrijeme govora prevodilac zapisuje bilješke (pomoću posebne tehnike) i prenosi ih nakon  govora na ciljni jezik. Prevodilac pri tome stupa u direktan kontakt sa sagovornicima.

Konsekutivno prevođenje se pretežno koristi kad se govori ili predavanja prenose manjim grupama na neki drugi jezik.

Potreban broj konsekutivnih prevodilaca ovisi od dužine angažmana i težine materije koja se prevodi. U idealnom slučaju bi se trebalo angažovati dva prevodioca kod događaja koji traju više sati.

Za razliku od simultanog kod konsekutivnog prevođenja prijevod je mnogo usporeniji. To znači da se govor prevodi u blokovima. Tumač prevodi tek onda kad govornik napravi pauzu. Prema tome, za razliku od simultanog prevođenja, kod konsekutivnog bi se trebalo uplanirati oko dva puta više vremena.

Za konsekutivno prevođenje nije potrebna tehnika kao kod simultanog prevođenja. Prevodilac prevodi bez tehničkih sredstava ili putem mobilnih slušalica i mikrofona.

Područja primjene konsekutivnog prevođenja:

 • Bilateralni pregovori
 • Svečane prilike
 • Govori za stolom i pozdravni govori
 • U Austriji: Sudske rasprave

Šaputano tumačenje

Šaputanje

Šaputanje (poznato i kao Chuchotage) je u principu poseban oblik simultanog prevođenja bez tehničkih pomagala Kod šaputanja prevodilac šapuće slušaocima u uho, zato je ova tehnika usmenog prevođenja pogodna samo za jednog ili dva slušaoca. U praksi prevodilac sjedi direktno između ili iza slušaoca.

Šaputanje se pretežno primjenjuje u politici i privredi. Međutim, pogodno je i za obilaske s vodičem, manje događaje i obilaske fabrika.

Budući da nepostojanje tehnike za prevođenje i potreba da se tiho govori odnosno šapuće značajno otežavaju rad prevodioca, šaputanje je napornije od simultanog prevođenja i može se izdržati samo kraći period. Dodatno postoji mogućnost da se posegne za mobilnim uređajem za šaputanje, ukoliko na primjer organizujete obilazak gdje se učesnici i prevodilac kreću. Pri tome prevodilac govori u mikrofon, a učesnici slušaju prijevod preko slušalica.


Konferencijska interpretacija

Konferencijsko prevođenje

Konferencijsko prevođenje je nadređeni pojam za različite vrste usmenog prevođenja koje se koriste na konferencijama ili kongresima. Na konferencijama se većinom simultano prevodi, a ponekad mogu biti pogodniji konsekutivno prevođenje ili šaputanje.

Konferencijsko prevođenje zahtijeva simultani prijevod sadržaja.

Ovaj oblik prevođenja se u principu može uporediti sa simultanim prevođenjem.

Ovdje većinom prevode dva prevodioca u izolovanoj kabini koji se mijenjaju.

Konferencijski prevodioci vladaju svim tehnikama usmenog prevođenja i pomažu nalogodavcu kod organizacije događaja na kojem su potrebni prevodioci tako što mu daju savjet.


Prateće tumačenje

Prevođenje u pratnji

Prevodilac u pratnji prevodi klijentu na određenom događaju. Ova vrsta prevođenja omogućuje komunikaciju ljudi koji ne govore zajednički jezik.

Prevođenje u pratnji može biti potrebno iz različitih razloga, primjera radi pratnja kod advokata, notara ili ljekara odnosno u bolnici.

Osim toga, mogu Vas pratiti i u raznim ustanovama, kao što je magistrat, matična služba, policija, sud ili sudski vještak itd.


Telefonsko tumačenje i tumačenje tokom video konferencije

Telefonske i video konferencije

U globaliziranom i digitaliziranom svijetu sve više komuniciramo putem telefonskih i video konferencija.

Mogu Vam pružiti podršku i kad se radi o ovim sredstvima komunikacije, bilo to kod Vas na licu mjesta ili online.


Liaison tumacenje

Prevođenje pregovora

Ovdje se radi o tome da osobe koje imaju različite maternje jezike mogu stupiti jedna s drugom u pregovore. Prevodilac prevodi simultano ili konsekutivno.

Ukoliko se pregovori vode na više jezika, više prevodilaca prevode događaj. Za prevođenje razgovora nije potrebna tehnika i može se uporediti sa šaputanjem. Razlika je u tome da se po pravilu veće konferencije održavaju s više osoba višejezično.


Pravni prijevod bosanski srpski hrvatski

Sudsko tumačenje

Kao sudski tumač (službeni naziv u Austriji: opšte zakleti i sudski certifikovani tumač) za bosanski i njemački jezik mogu Vam prevoditi i na sudskim raspravama, kod matičara ili notara.

Sudski tumači u Austriji polažu zakletvu jedanput prilikom imenovanja za sve postupke. Stoga se i nazivaju “opšte zakleti”. Dodatno uz opštu zakletvu izmjenom Zakona o vještacima i tumačima 1999. godine uveden je i pojam “sudsko certifikovanje”, kako bi se utvrdilo da se tumač podvrgao postupku za osiguranje kvaliteta.

Mnogobrojni nacionalni i internacionalni propisi utvrđuju kada postoji pravo na angažovanje sudskog tumača. Ovo pravo se u principu svodi na osnovna prava na slobodu i sigurnost koja su osigurana u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima (EKLJP), kao što je primjera radi pravo na fer postupak.  Na osnovu čl. 6. st. 3. t. e optuženi koji ne razumije ili ne vlada jezikom suda ima pravo na besplatnu podršku od strane tumača, koja je neophodna kako bi razumio jezik suda i kako bi se sporazumio.

Ukoliko u austrijskom sudskom postupku svjedok, stranka ili neki drugi učesnik u postupku ne vlada njemačkim jezikom, sud angažuje sudskog tumača kako bi osigurao to pravo. U tom slučaju sud preuzima troškove.

U određenim slučajevima stranka može sama angažovati sudskog tumača. To je često moguće u brakorazvodnim parnicama. Molim Vas da se unaprijed informišete na sudu da li možete Vi angažovati sudskog tumača ili je sud već naručio sudskog tumača. U takvim slučajevima stranka preuzima troškove tumača.

Često postavljana pitanja

Da li se sadržaji razgovora tretiraju povjerljivo?

Naravno. Kao sudski zakleti tumač podliježem obavezi čuvanja profesionalne tajne i sve razgovore tretiram strogo povjerljivo.

Šta ja kao klijent/ica mogu učiniti kako bi se prevođenje nesmetano odvijalo?

Osobito kod veoma kompleksnih tema poput tehnike, privrede, prava i medicine postoje mnoga stručna područja sa veoma specijalnim stručnim pojmovima.

Prema tome, bilo bi poželjno da mi dostavite svu relevantnu dokumentaciju za Vaš događaj, kako bih se mogla optimalno pripremiti.