Mr. Sandra Harbaš

Sudski tumač i diplomirani prevodilac za bosanski i njemački jezik

Prevoditeljica i tumač

Rođena sam u Bosni i Hercegovini, gdje sam završila dio školovanja. Od 8. razreda osnovne škole živim u Beču gdje sam nastavila dvojezično školovanje.

Još kao tinejdžer sam osjećala želju i potrebu da doprinosim razumijevanju ljudi u svom okruženju. To je bio i razlog da nastavim obrazovanje u tom smjeru i postanem prevodilac i tumač. Ovom profesijom se bavim već duže od 15 godina i slobodno mogu reći da ovo za mene nije samo posao.

Kada prevodim ili tumačim, radim to sa puno ljubavi i pažnje, što se također ogleda u kvalitetu mojih usluga. Zadovoljna sam samo onda, kada ste i Vi zadovoljni!

Kratak pregled pojedinačnih stanica u mom životopisu:

Avgust 2011. godine

Ispit za opšte zakletog i sudski certifikovanog tumača za bosanski, hrvatski i srpski jezik i upis u listu sudskih tumača

Novembar 2006. godine

Dodjela akademske titule Magistrica filozofije (mr. fil.)

Maj 2005. godine

Početak rada kao slobodni prevodilac i tumač

Oktobar 1998. – maj 2005. godine

Prevodilački studij (kombinacija jezika: njemački – bosanski/hrvatski/srpski – francuski) na Institutu za obrazovanje tumača i prevodilaca Univerziteta u Beču (novi naziv: Centar za translacijske nauke), nakon završenog studija dodijeljena mi je diploma Diplomirani prevodilac za jezičku kombinaciju njemački – bosanski/hrvatski/srpski s francuskim kao drugim stranim jezikom

Juni 1996. godine

Matura u BORG 3

Nastavna djelatnost

Razne nastavne djelatnosti, između ostalog u sljedećim ustanovama:

Oktobar 2010. – juni 2013. godine: Lektorica za bosanski, hrvatski i srpski jezik na Pedagoškom fakultetu u Beču

Septembar 2014. – februar 2016. godine: Lektorica za bosanski, hrvatski i srpski jezik u Centru za translacijske nauke Univerziteta u Beču.

Usavršavanje

Otkako sam diplomirala na Univerzitetu redovno usavršavam svoje znanje i vještine u različitim oblastima. Jedan dio seminara i konferencija:

  • “Usmjerena potraga – šta je to tačno?”, ÖVGD (februar 2020., Beč)
  • Internacionalna konferencija “Prevođenje i tumačenje 4.0” njemačkog udruženja BDÜ e.V. (novembar 2019., Bonn)
  • “Internacionalna borba protiv kriminala vezanog za motorna vozila”, ÖVGD (maj 2019., Beč)
  • Dan prevođenja, Universitas (oktobar 2016., Beč)

Osim toga, već dugo godina sam član radne grupe sudskih tumača za bosanski, hrvatski i srpski jezik.

Članstvo u Udruženju sudskih tumača

Budući da zvanje prevodioca i tumača u Austriji nije zaštićeno, univerzitetska diploma i članstvo u profesionalnim udruženjima važna su svojstva kvaliteta na tržištu. Kao diplomirani prevodilac (magistrica filozofije) svoj zanat sam naučila od nule i već dugo godina sam punopravni član Udruženja sudskih tumača Austrije – ÖVGD.

Rođena u Bosni i Hercegovini

Selidba u Beč

Matura u BORG 3

Studij prevođenja

Jezička kombinacija: njemački – bosanski/hrvatski/srpski – francuski na Institutu za obrazovanje prevodilaca i tumača Univerziteta u Beču

Diplomirani prevodilac

Od 2005. godine radim kao samostalni prevodilac za njemački, bosanski, hrvatski i srpski jezik.

Magistrica filozofije

Tema magistarske teze: “Njemačko-bosanska terminologija trudnoće i porođaja”

Nastavna djelatnost

Lektor za bosanski, hrvatski i srpski jezik na Pedagoškom fakultetu u Beču

Sudski tumač

Od 2011. godine radim i kao sudski tumač za sudove, notare i advokate

Lektor na Univerzitetu

Lektor za bosanski, hrvatski i srpski jezik na Univerzitetu u Beču