Mr. Sandra Harbaš

Sudski tumač i diplomirani prevodilac za bosanski i njemački jezik

Profesionalni prijevodi na najvišem nivou

Prijevodi bosanski hrvatski srpski

Kao akademski obrazovana prevoditeljica nudim profesionalne prijevode dokumenata i tekstova sa njemačkog na bosanski i sa bosanskog na njemački jezik za preduzeća i privatne klijente.

Pri tome su mi od najvećeg prioriteta kvalitet, brza obrada i zadovoljstvo klijenata. Možete biti sigurni da ćete svoje prevedene tekstove dobiti tačno na dogovoreni termin, bez grešaka i po transparentnim cijenama.

Sve funkcionira sasvim jednostavno i bez problema putem interneta. Prvi korak je da mi pošaljete dokumentaciju koju treba prevesti i ja ću Vam se javiti u najkraćem mogućem roku s besplatnom i neobavezujućom ponudom.

Ovjereni prijevodi

Kao opšte zakleta i sudski certificirana tumačica za bosanski i njemački jezik ovlaštena sam da vršim ovjerene prijevode sa njemačkog na bosanski i sa bosanskog na njemački jezik.

Ovjereni prijevod je potreban kada kod austrijskih organa ili u drugim javnim ustanovama morate priložiti službene dokumente.

Certificirani prijevodi hrvatski bosanski srpski

Koje vrste prijevoda nudim?

Prevodim sve vrste tekstova i dokumenata.

Međutim, moje težište je na pravnim i medicinskim tekstovima. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u stanju sam da uvijek garantujem stručan i besprijekoran prijevod i kad se radi o kompleksnim i zahtjevnim temama.


Certifikati i certifikati

Svjedočanstva/svjedodžbe i isprave

Kod prijevoda svjedočanstava i isprava od posebne je važnosti tačno formuliranje i zadržavanje oblika. Takvi dokumenti se većinom prevode u svrhu prilaganja organima, univerzitetima ili poslodavcima, te se moraju posebno precizno prevesti.

U ovisnosti od potrebe takvi dokumenti većinom moraju biti ovjereni. Molim Vas da se s tim u vezi raspitate u ustanovi za koju su Vam potrebni dokumenti.

 • Svjedočanstva/Svjedodžbe
 • Svjedočanstvo/Svjedodžba o položenoj maturi
 • Diplome srednje škole
 • Potvrde o obavljenoj praksi
 • Diplome
 • Završna svjedočanstva/Završne svjedodžbe
 • Potvrde o radu
 • Uvjerenja/Potvrde o nekažnjavanju
 • Vozačke dozvole
 • Uvjerenja o državljanstvu
 • Rodni listovi
 • Izvodi iz matične knjige rođenih
 • Izvodi iz matičnih knjiga vjenčanih
 • Vjenčani listovi
 • Izvodi iz matične knjige vjenčanih
 • Uvjerenja o državljanstvu

Pravni prijevod bosanski srpski hrvatski

Pravni prijevodi

Pravni tekstovi su u pogledu oblika i sadržaja većinom veoma kompleksni i predstavljaju poseban izazov. Manjkav ili netačan prijevod veoma brzo može postati vrlo skup, posebno kad se na primjer radi o ugovorima.

Pravni stručni pojmovi i konteksti moraju se prevesti precizno i bez prostora za interpretaciju. Na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva garantujem besprijekoran prijevod.

Veoma često sarađujem s advokatima, notarima i sudovima i vrlo dobro poznajem to područje rada. Između ostalog rado prevodim za Vas:

 • Ugovore
 • Opšte/Opće uslove poslovanja
 • Izjave o zaštiti podataka
 • Društvene ugovore
 • Izvode iz sudskog registra
 • Kupoprodajne ugovore
 • Izjave pod zakletvom
 • Patente
 • Testamente
 • Sudske presude
 • Tužbe
 • Policijske izvještaje
 • Izvode iz trgovačkog registra
 • Ugovore o najmu
 • Potvrde o prijavi boravka
 • Uvjerenja o prijavi boravka
 • Bankovne dokumente
 • Izvještaje o stanju i prometu po računu
 • Dokumente o osiguranju

Medicinski prijevodi bosanski srpski hrvatski

Prijevod medicinske dokumentacije

Medicinski tekstovi su kompleksni i sadrže mnoštvo specifičnih izraza i stručnih termina. Pogrešni medicinski prijevodi mogu imati fatalne posljedice. Iz tog razloga bi isključivo iskusni medicinski prevodioci koji posjeduju i jezičku kompetenciju i stručno znanje trebali prevoditi medicinske tekstove na ciljni jezik. Kao što je to slučaj kod pravnih ili tehničkih tekstova, kod prijevoda medicinske dokumentacije kompletan sadržaj se mora prevoditi precizno i bez dvoznačnosti. Zahvaljujući specijalizaciji u području prevođenja medicinskih tekstova i dugogodišnjem iskustvu, u stanju sam da kompleksne medicinske tekstove prevodim tačno do detalja i stručno ispravno.

Kod prijevoda medicinskih tekstova obavezno se mora koristiti ispravna stručna terminologija. Uz to ovakvi tekstovi često sadrže nekoliko stručnih oblasti, te je odlučujuće da je prevodilac upućen u različite oblasti.

U svom poslu koristim software za prevođenje i zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu kao prevodilac medicinskih tekstova raspolažem opsežnom terminološkom bazom podataka. Samim time za sve naloge mogu garantirati konzistentnu terminologiju.

Najčešći prijevodi medicinske dokumentacije:

 • Ljekarska vještačenja
 • Historije bolesti pacijenta
 • Izvještaji o operacijama
 • Ljekarski izvještaji
 • Nalazi
 • Informacije za pacijente
 • Tekst web stranica
 • Upute o lijeku
 • Publikacije
 • Studije
 • Upute o lijeku
 • Stručni tekstovi

Naučni prijevod

Prijevodi naučnih tekstova

vaka nauka ima svoju terminologiju. Stoga je upravljanje terminologijom u ovom slučaju od posebnog značaja. Prijevodi naučnih tekstova zahtijevaju posebnu stručnu tačnost i razumljivost, kako bi i kolege u drugim zemljama mogli dobro razumjeti te tekstove.

Uz to se često ukazuje potreba za naučnim radovima u okviru stručnih predavanja ili publikacija. Ti tekstovi se objavljuju, citiraju i o njima se vode diskusije, te samim time moraju biti bez greške.

U toku svoje prevodilačke djelatnosti između ostalog sam na ciljni jezik/ciljne jezike prevodila sljedeće vrste naučnih radova:

 • Završne bachelor radove
 • Završne master radove
 • Doktorske radove
 • Završne radove
 • Disertacije
 • Izvještaje o rezultatima istraživanja
 • Naloge za istraživanje
 • Akademske publikacije
 • Habilitacijske radove
 • Sažetke
 • Tzv. bijele papire
 • Stručne članke
 • Predavanja

Translation Marketing

Prijevodi za marketing i reklamu

Kod marketinškog materijala od posebnog je značaja dobar osjećaj za jezik, kako tekstovi nakon prijevoda ne bi izgubili željeno dejstvo i uvjerljivost. Pored toga je bitno da se u prijevodu sačuva jezički stil karakterističan za ciljnu publiku.

Često i kulturološke razlike igraju ulogu. Zato se tekstovi ponekad moraju “lokalizirati” i idiomatski prilagoditi kako na drugom jeziku ili u drugoj kulturi ne bi izgubili reklamnu vrijednost i bili prihvaćeni kao na izvornom jeziku.

 • Reklamni tekstovi
 • Brošure
 • Katalozi
 • Saopštenja za javnost
 • Web stranice
 • Slogani
 • Brošure
 • Tekstovi oglasa
 • Marketinški planovi
 • Prezentacije proizvoda
 • Opisi proizvoda
 • Reklamna sredstva

Prijevod web stranica

Prijevod internet stranica

Cilj svake internet stranice je da ima što više posjetilaca iz cijelog svijeta. Prema tome, stranicu je potrebno prevesti na što više jezika.

Automatizirani prijevodi kao što su Google Translate ili DeepL nisu dovoljni za postizanje tog cilja.

S jedne strane mašinski prijevodi skoro nikad nisu dovoljno kvalitetni i većinom su nečitki i nerazumljivi za korisnike. S druge strane to više šteti Vašoj stranici, jer Google izjednačuje automatske prijevode s automatski generisanim sadržajom i ljudi će u najboljem slučaju samo ignorisati Vašu stranicu.

Ovisno o cilju isplati se prevesti web stranicu barem na engleski, njemački, francuski i španski – time ćete već postići oko 70% korisnika interneta. Osim toga, kao korisni bi se mogli pokazati i prijevodi na ruski, turski i portugalski (oko 10%), ali to sve ovisi od Vaših ciljeva.

Pri tome su veoma važne ključne riječi – na drugim jezicima to mogu biti neke druge kombinacije koje ljudi traže. U saradnji za specijalistom za optimizaciju tražilica (SEO) mogu sprovesti i pretragu ključnih riječi (keywords) za ciljni jezik kako bismo saznali koje ključne riječi se trebaju uzeti u obzir kod prijevoda.

Moje usluge na području prijevoda web stranica obuhvataju sljedeće:

 • Kompletne web stranice
 • Tekstove za blog
 • Pretragu ključnih riječi za SEO i SEM
 • Online radnje
 • E-tržište
 • Opise proizvoda
 • Landing stranice
 • Squeeze stranice
 • Newslettere

Enterprise

Prijevodi za firme

Kako bi se nesmetano odvijala komunikacija unutar jednog i između različitih preduzeća ključan je tačan prijevod sadržaja pisama, e-mailova, poziva itd.

S obzirom da posao uvijek obavljam u dogovorenom roku, mogu Vam osigurati da će sve teći po planu i da će Vaše preduzeće biti profesionalno predstavljeno.

Koja je cijena prijevoda?

Troškovi prijevoda

Cijena prijevoda prvenstveno ovisi o količini teksta za prijevod. Obračunska mjera za količinu teksta je u austrijskoj prevodilačkoj struci tzv. standardni red. Jedan standardni red se sastoji od 55 otkucaja uključujući bjeline. Cijena jednog reda ovisi od težine teksta. Osim toga, za ovjerene prijevode se dodatno zaračunava taksa za ovjeru. Kod često potrebnih standardnih dokumenata nudim fiksne cijene, a u pojedinim slučajevima je moguće dogovoriti paušalnu cijenu.

Međutim, za određivanje cijene potrebno je u svakom slučaju da prethodno uzmem uvid u Vaš dokument. Medicinski, pravni i tehnički dokumenti većinom su veoma kompleksni. Samim time je i za njihov prijevod potrebno više vremena. Dakle, prilikom određivanja cijene prijevoda u obzir se uzima jezička kombinacija, zahtjevnost teksta, težina teksta, uređivanje i grafička obrada teksta te rok isporuke.

Nakon što mi dostavite svoj tekst ili dokument, rado ću Vam poslati konkretnu i neobavezujuću ponudu i saopštiti Vam mogući termin isporuke prijevoda. Ukoliko Vam je prijevod hitno potreban, molim Vas naglasite to unaprijed.

Radujem se Vašem upitu!

Koliko dugo traje jedan prijevod?

Prevodioci po pravilu mogu da prevedu otprilike 2.000 otkucaja dnevno. Međutim, na ovo pitanje se ne može dati paušalan odgovor s obzirom da trajanje prijevoda ovisi od više faktora, kao što je kompleksnost, dužina teksta ili trenutan obim posla.

Ukoliko Vam se žuri, nudim i hitne prijevode uz nadoplatu. Kontaktirajte me kako bih Vam mogla navesti tačne troškove i vrijeme potrebno za prijevod.

Kontaktirajte me kako bih Vam mogla navesti cijenu i vrijeme potrebno za prijevod.

Trajanje prijevoda

Koja je procedura prevođenja?

Procedura je sasvim jednostavna: Učitajte svoje dokumente putem sigurne veze i ja ću Vam poslati neobavezujuću ponudu. Ako želite da prihvatite ponudu, potrebno je da uplatite navedeni iznos na moj račun i ja ću Vam poslati Vaš prijevod putem emaila u PDF dokumentu na dogovoreni termin.

Svoje dokumente možete predati i u mojoj kancelariji i pokupiti ih zajedno s prijevodom. Također Vam rado mogu poslati prijevode i putem pošte (preporučenom ili EMS pošiljkom).

Prema Vašim dokumentima i podacima postupam s najvećom pažnjom i u strogoj tajnosti. Više o tome možete pročitati u izjavi o zaštiti podataka.

Prijevod web stranica

Učitajte dokumente

UčiUčitajte dokumente koji se trebaju prevesti

Ponuda

Izrada ponude

Izrađujem za Vas ličnu ponudu navodeći troškove i mogući termin dostave

Isplata

Plaćanje

Ukoliko Vam odgovara moja ponuda, uplaćujete novac na moj račun

Online prijevod

Gotov prijevod

Gotov prijevod ćete dobiti tačno na dogovoreni termin

Moje garancije

Vrhunska kvaliteta

Vrhunski kvalitet

Kvalitet mi je uvijek na prvom mjestu. Kao izvorna govornica poznajem sve finese jezika i samim time mogu garantirati precizan i egzaktan prijevod. To je od posebnog značaja osobito kod stručnih tekstova i naučnih radova.

Koštati

Potpuna kontrola troškova

Nakon što mi pošaljete svoj tekst odnosno čitak skenirani dokument, šaljem Vam ponudu što prije moguće. Tako ćete unaprijed znati koji troškovi Vas očekuju i nećete doživjeti neugodna iznenađenja. Za neke dokumente nudim i paušalne cijene.

Fiksni termini

Prijevodi su većinom vezani za fiksne termine, da li to bilo za poslovni razgovor ili odlazak u neku ustanovu. Kako biste mogli planirati svoje termine, prilikom slanja ponude ću Vam saopštiti koliko vremena mi je potrebno za prijevod i garantiram Vam da ćete prijevod dobiti na vrijeme.

Vrhunska usluga

Prvoklasna usluga

Moj moto je zadovoljan klijent. Od velike mi je važnosti da uvijek nudim dobru uslugu i da fleksibilno odgovaram na zahtjeve klijenata.  Svaki projekt je drugačiji i zahtijeva poseban pristup.

Šta kažu moji klijenti o meni

Zadovoljstvo klijenata je moj glavni prioritet. Do sada sam obavila mnogobrojne prijevode za stotine klijenata. Polazeći od činjenice da u svakom projektu imaju neke posebnosti, znam kako se ophoditi u vezi s tim kako bih dostavila besprijekoran prijevod i kako bi moji klijenti bili u potpunosti zadovoljni.

A moj pristup prevođenju se odražava u recenzijama mojih klijenata:

16

Godine iskustva

1200+

Mušterije

2000+

Dokumenti su prenamjeљteni

5745

Šalice kafe

Često postavljana pitanja

Moram li poslati originale u papirnom obliku?

Normalno ne – za prijevod je dovoljno da mi pošaljete svoje dokumente u elektronskom obliku (Word, PDF ili skenirano). Ovjereni prijevod u svakom slučaju mora biti uvezan ili sa kopijom ili originalom na taj način da se ne može razdvojiti. Međutim, neke ustanove zahtijevaju da se ovjereni prijevod uveže s originalnom ispravom. Molim Vas da se s tim u vezi prethodno informišete u nadležnoj ustanovi. Ukoliko je to tako, potrebno je da mi originale dostavite poštom ili da ih donesete u moju kancelariju.

Kako mogu platiti?

Trenutno prihvatam samo plaćanje putem uplate na moj račun u banci. Sve potrebne podatke za uplatu naći ćete u mojoj ponudi.

Koliko su moji podaci sigurni?

Garantujem da prema svim dostavljenim dokumentima i podacima postupam s najvećom pažnjom i u strogoj tajnosti. Ta garancija važi i onda kada angažujem nekog od kolega za prijevod na neki drugi jezik ili za eventualnu lekturu teksta. Pri tome se uvijek radi o certificiranim i provjerenim prevodiocima.

Više informacija o sigurnosti podataka naći ćete na mojoj stranici o zaštiti podatak.

Koje jezike nudim?

Ja sam diplomirana prevoditeljica i stalna sudska tumačica za bosanski i njemački jezik. Prijevode s bosanskog na njemački i s njemačkog na bosanski vršim sama.

U saradnji sa visokokvalifikovanim kolegicama i kolegama nudim dodatno i sljedeće jezike: engleski, francuski, italijanski, poljski, ruski, španski i turski.